edicions 6a obra gràfica

El Taller 6a (Palma,1982), sorgeix amb l’objectiu de recuperar les tècniques d’estampació tradicionals (xilografia, gravat calcogràfic i litografia, entre d’altres), posant-les a l’abast dels creadors contemporanis. Està ubicat en el Centre Històric de Palma, a uns pocs metres de la nostra editorial Edicions 6a Obra Gràfica, que disposa d’un espai expositiu d’uns 200 m2, que allotja l’arxiu històric del 6a, que consta de més de 1.000 imatges estampades i editades per nosaltres, testimoni històric de l’art contemporani illenc més representatiu. Artistes com Joan Àvila, Magí Baleta, Miquel Barceló, Joan Bennàssar, Jim Bird, Miguel Ángel Campano, Ramon Canet, Maria Carbonero, Ricard Chiang, Pep Coll, Joan Costa, Félix de Cárdenas, Rafa Forteza, Joan Hdez. Pijuan, Ellis Jacobson, Rafel Joan, Pep Llambías, J.M. Menéndez Rojas, Santiago Picatoste, Fernando Pagola, Albert Ràfols Cassamada, John Ulbricht, etc, han treballat en els nostres obradors. Molts d’ells esdevenen artistes habituals col·laboradors, un grup que constantment creix amb noves incorporacions. Edicions 6a Obra Gràfica gaudeix d’un interessant sistema de subscripció que posa l’art a l’abast de tothom.

El Taller 6a (Palma,1982), surge con el objetivo de recuperar las técnicas de estampación tradicionales (xilografía, grabado calcográfico y litografía, entre otras), para ponerlas al alcance de los creadores contemporáneos. Está ubicado en el Centro Histórico de Palma, a unos pocos metros de nuestra editorial Edicions 6a Obra Gràfica, que dispone de un espacio expositivo de unos 200 m2, que alberga el archivo histórico del 6a, y que consta de más de 1.000 imágenes estampadas y editadas por nosotros, testigo histórico del arte contemporáneo de las Islas más representativo. Artistas como Joan Àvila, Magí Baleta, Miquel Barceló, Joan Bennàssar, Jim Bird, Miguel Ángel Campano, Ramon Canet, Maria Carbonero, Ricard Chiang, Pep Coll, Joan Costa, Félix de Cárdenas, Rafa Forteza, Joan Hdez. Pijuan, Ellis Jacobson, Rafel Joan, Pep Llambías, J.M. Menéndez Rojas, Santiago Picatoste, Fernando Pagola, Albert Ràfols Cassamada, John Ulbricht, etc, han trabajado en nuestros obradores. Muchos de ellos son artistas habituales colaboradores, un grupo que constantemente crece con nuevas incorporaciones. Edicions 6a Obra Gràfica ofrece un interesante sistema de suscripción que pone el arte al alcance de todos.

Taller 6a (Palma, 1982), conceived with the objective of recovering the traditional printing techniques (woodcut, intaglio etching and lithography, among others) to make them available to contemporary artists. Located in the historic center of Palma (Mallorca – Spain), just a few meters from our editorial Edicions 6a Obra Gràfica, which has an exhibition space of 200 m2, where you can found the historical archive of 6a, it consists of more than 1,000 printed images and edited by us, it shows the most representative contemporary art history of the Islands. Artists such as Joan Avila, Magi Baleta, Miquel Barceló, Joan Bennàssar, Jim Bird, Miguel Ángel Campano, Ramon Canet, Maria Carbonero, Ricard Chiang, Pep Coll, Joan Costa, Felix Cardenas, Rafa Forteza, Joan Hdez. Pijuan, Ellis Jacobson, Joan Rafel, Pep Llambías, J.M. Menéndez Rojas, Santiago Picatoste, Fernando Pagola, Albert Ràfols Cassamada, John Ulbricht, etc. have worked in Taller 6a. Many of them are regular artists collaborators, group that is growing with new artits. Edicions 6a Obra Gràfica offers an interesting subscription system that puts the art available to everyone.

carrer puresa, 8 · 07001 palma · tel. 971 713 981 · contacte@edicions6a.com · dll>dv 9,45>13,45   16,45>19,45

Taller 6a ·  carrer pont i vich, 6 – 6a · 07001 palma · tel. 971 725 761· taller@edicions6a.com · dll>dv  8,30>13,30