Carles Valverde. Inauguració: setembre 2017

Carles Valverde. Inauguració: setembre 2017

En el marc de les celebracions en motiu del 35è aniversari de 6A GALERIA D’ART – TALLER 6A, l’artista Carles Valverde realitzarà un projecte específic per al nostre espai. Un projecte on l’obra gràfica original realitzada en els obradors del Taller 6A durant el mes d’abril, establirà el ritme amb escultures realitzades expressament. La geometría intuïtiva però precisa amb gran rigor i sobrietat que caracteritza l’obra de Carles Valverde, establirà diàleg amb l’arquitectura que defineix el nostre espai expositiu de diferents nivells, diferents plànols, on la sensualitat dels materials nobles treballats per l’artista conviuran amb el color esporàdic i la llum que complementen la seva obra. L’escultura, en acer patinat o oxidat, s’orienta seguint els eixos bàsics: l’horitzontalitat i la verticalitat, però sempre tenint en compte l’espai per al qual ha estat concebuda, establint així un joc d’harmonia i referencia amb les parets. Les escultures es desenvolupen en l’espai, estenent la seva massa fins articular uns volums o retalls de metall. Amb l’escultura, l’artista provoca en ocasions la intervenció de l’espectador, convidant a la manipulació dels blocs d’acer macís per trobar una solució de presentació, sempre transitòria i personal, diferent de la de l’artista. En el nostre taller, l’artista ha treballat diferents tècniques com la xilografía, el gravat calcogràfic i la litografia, per tal de satisfer les seves inquietuds en el camp de la investigació. Utilitzant diferents tècniques i diferents formats, l’artista genera un discurs, com a perllongació de l’element escultòric, on el moviment i el color són fonamentals per entendre l’obra. Així, realitzant una sèie que gira entorn del mateix motiu, però en tècniques d’estampació tradicionals tan diverses, l’artista transmet el sentiment que el mou en la recerca de volum, aconseguint diferents lectures del Tot.

No Comments

Post A Comment