6A GALERIA D’ART reb la Medalla d’Or de la Ciutat de Palma

6A GALERIA D’ART reb la Medalla d’Or de la Ciutat de Palma

El passat 31 de desembre, 6A Galeria d’Art | Taller 6A , rebé la medalla d’Or de la Ciutat de Palma, com a reconeixement a la seva trajectòria en l’àmbit de la cultura, iniciada ja fa 36 anys.

Un 29 de desembre del 1982, el Taller 6A obrí les seves portes gràcies a un grup d’artistes i tècnics especialitzats en arts gràfiques. El motor del 6A, des dels inicis fins avui en dia, és i ha sigut recuperar i mantenir vives les tècniques d’estampació tradicionals (la xilografia, el gravat calcogràfic i la litografia, entre d’altres), per posar-les a l’abast dels creadors contemporanis. Abans que el Taller fos una realitat, els membres fundadors van haver de conèixer les tècniques, i prendre’n experiència. De fet la fidelitat als orígens de les tècniques tradicionals, lligada a l’afany de recuperació i conservació portaren el Taller 6a a treballar amb estris i maquines datades de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Fou d’aquests inicis experimentals d’on sorgiren les primeres edicions dels artistes Miquel Barceló, Joan Roca Fuster, Miquel Brunet, Juli Ramis, Miguel Ángel Campano, Magí Baleta, Joan Barberà, Jim Bird, Enrique Broglia, Ramon Canet, Maria Carbonero, Félix de Cárdenas, Luís Claramunt, Pep Coll, Joan Cortès, Joan Hernández Pijuan, José Hernández, Ellis Jacobson, Rafel Joan, Albert Ràfols Casamada, Joan Riutort, Bernardí Roig, Dolors Sampol, John Ulbricht, Carles Valverde, Lola Berenguer, Pepa Satué, Rafa Forteza, Emmanuel Lafont, Ana Cabello, Victoria Maldonado, Fernando Pagola, entre molts d’altres.

Gràcies a l’experiència, les més de 1700 imatges editades fruit d’una estreta col·laboració amb més de 120 artistes, avalen la trajectòria del 6A, que ha col·laborat amb artistes traspassat els límits de la insularitat.

Avui, amb una trajectòria ja consolidada, i essent un referent en aquest àmbit, el 6A és una entitat que aposta per l’art, la tècnica i la cultura. Avui podem dir que el Taller 6A s’ha convertit en peça clau, com a entitat que treballa les tècniques d’estampació tradicionals fidels als orígens de les mateixes, així com una entitat compromesa fermament en la difusió de l’art contemporani, convertint- se en una peça clau com a plataforma de difusió real de l’art.